MENU

Koster/verhuur zalen

Trijnie van der Meer

mail: koster@driestwegkerk.nl

mail: zaalverhuur@driestwegkerk.nl

tel.nr.: 0341-254727 of 06-11239646

Regeling vervoer

Regeling vervoer per auto op zondag.

Harry van der Meer

Contact per mail: regelingvervoer@driestwegkerk.nl of harry.vandermeer@ergocare.nl 

Kerkgebouw

Driestweg 4
8071 BT Nunspeet

tel.nr. : 0341-254727
tel.nr. jeugdzaal: 0341-257345

Ledenadministratie

Dhr. H.A. (Henk) van Vliet

Mail: ledenadministratie@driestwegkerk.nl

Overzicht Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Nunspeet:        NL47ABNA 0477 600 069

Collecte Giften voor verschillende doelen
Geeft u dan wel aan voor welk doel uw gift is bedoeld.
Protestantse Gemeente Nunspeet:                                                           
NL15RABO 0347 586 481

College van diakenen Protestantse Gemeente Nunspeet:              NL31RABO 0133 250 628 

ZWO Protestantse Gemeente Nunspeet:                                                 NL05RABO 0143 836 900 
Oost-Europa Protestantse Gemeente Nunspeet:                                 NL27ABNA 0412 121 840 

Oranjemarkt Protestantse Gemeente Nunspeet:                                 NL91RABO 0134 737 431 

Predikant

ds. (F.W.) Fokko Kuipers

telefoon: 0341-843392

(bellen van ma-vr van 9.00-9.30 uur)

mailen: ds.kuipers@ziggo.nl

Kerkelijk bureau

Tel.nr. kerkelijk bureau: 0341-261964
Mail: info@driestwegkerk.nl

Openingstijden: 
vrijdagavond: 18.45-19.15 uur

Voor wat kan men terecht bij het kerkelijk bureau:
  - Collectebonnen
  - Algemene vragen en meldingen
  - Notulen gemeentevergadering
  - Verjaardagfonds

Kerkenraad

Preses Kerkenraad
Mevr. G, Kroon-Visscher

Scriba
Mevr. F.A. Ottens-Broere 

Postbus 368 
8070AJ Nunspeet 

Tel: 0341-270704

Mail: kerkenraad@driestwegkerk.nl