MENU

Diaconie

U kunt contact opnemen met het College van Diakenen via: diakenen@driestwegkerk.nl.

Samenstelling:

  • Gerrie de Jong, voorzitter
  • Marjan de Man, secties 8 en 10
  • Cobie Groothuis, sectie 9
  • Ronnie Bosch, boekhouder/penningmeester
  • Harry v.d. Meer, secties 2 en 3
Notuliste: Karin van den Berg