MENU

Kerk en Israël

Op 13-4 geeft het HINENI symfonie orkest in de Driestwegkerk om 19.30 uur een uitvoering 

Project ALEH

Met de collecte voor Kerk & Israël op de Israëlzondag zijn we gestart met Projekt “ALEH” Israël. ALEH is het hebreeuwse woord voor: Opgaan, omhooggaan, vooruitgaan.

ALEH gelooft dat elk kind, ongeacht de ernst van de fysieke of cognitieve beperkingen, het recht heeft op de beste beschikbare zorg en kansen om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Op dit moment ontvangen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond, meer dan 700 kinderen met cognitieve en fysieke beperkingen state-of-the-art medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ALEH’s vier vestingen. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ALEH en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn. Daarnaast verzorgt ALEH meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor rehabilitatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis.

ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven. De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel.

Het komende seizoen wil Kerk & Israël Driestwegkerk zich, samen met diverse andere Kerk & Israël werkgroepen, zich inzetten voor dit projekt. Vanuit Nunspeet zijn er diverse vrijwilligers die gaan of zijn gegaan naar Israël om zich dienstbaar te maken voor dit dankbare werk, Zij doen dit werk belangeloos, nemen een “sabbatical” van hun werk of offeren hun vakantie op. De één gaat een maand, de ander een heel jaar.

Een belangrijk gegeven: De gezondheidszorg in Israël is één van de beste ter wereld, de basiszorg wordt evenals in Nederland door de overheid vergoed. De giften zijn bestemd voor al die projekten die niet onder de basisbehoeften vallen. Bijv. zintuigstimulatoren om zich te ontspannen, zintuigstimulerende spelletjes, aangepaste zitsystemen voor de rolstoelen, laptops/computers voor revalidatie-doeleinden, monkeyrollators voor kleine kinderen. En dan de vrijwilligers die helpen met het de bewoners in staat stellen een dagje uit te gaan, kleding kopen, helpen op sjabbat, eten geven, persoonlijke aandacht. En nog veel meer. Het collectegeld van de Israëlzondag is besteed aan een Kangaroo Voedingspomp, van vitaal belang voor kinderen die niet zelfstandig kunnen eten. Tevens hebben wij een aanvraag ingediend bij de werkgroep Oranjemarkt voor een bijdrage aan projekt ALEH. De spaarpot van Aleh zal bij diverse te organiseren activiteiten van Kerk & Israël Driestwegkerk rondgaan. In het voorjaar zal een vrijwilliger die in Israël geweest is haar ervaringen komen vertellen. Mocht u nu al een gift willen overmaken dan kan dat op reknr. NL92 ABNA 0528170015 t.n.v. Stichting ALEH Israël te Amsterdam, met vermelding kleine projekten, graag uw adresgegevens of email vermelden, zodat zij u kunnen bedanken. ALEH is een ANBI instelling.

Voor vragen over dit projekt Leny Zintel-van der Pot, Op de Hagen 1, 8077RW Hulshorst, yzintel@filternet.nl of tel. 0341750383.