MENU

Taakveld Oost-Europa

Het taakveld Oost-Europa wordt gedragen door een aantal enthousiaste vrijwilligers binnen de Driestwegkerk. Er zijn vijf mensen die zich met de gang van zaken bezighouden en een grotere groep mensen die eenmaal per maand bezig is met de inzameling van oud papier. Informatie over onze activiteiten en dus ook van de inzamelingsdata van het oud papier vindt u in de Dienstregeling en in de Actueel. U kunt altijd de vrijwilligers benaderen als u vragen hebt of als u ideeën hebt. Het taakveld Oost-Europa bestaat op dit moment uit Riekie Ottens, Inge Damstra, Harry van der Meer, Sake Tijsma en Jan Oosterhof. Bij hen kunt u ook met vragen terecht.

Het project

Veel mensen in de Driestwegkerk zijn op de hoogte van het project dat door de Driestwegkerk via het taakveld Oost-Europa wordt gedragen. Al vanaf 2012 steunen wij een naschools programma in Tirgusor in Roemenië. Met de opbrengsten van het oud papier zijn wij in staat om twintig zigeunerkinderen met dit naschools programma te ondersteunen. Een mooi voorbeeld van hoe je met weinig middelen hele goede dingen kunt realiseren. Door de Stichting Hulp aan Roemenië uit Aagtekerke worden nog eens tien zigeunerkinderen ondersteund, in totaal dertig kinderen. Het project is een groot succes, de kinderen zijn opgewekt en blij en hebben veel baat bij het extra onderwijs, achterstanden worden weggewerkt, ze krijgen hulp bij het huiswerk, leren basishygiëne, leren omgaan met andere kinderen en volwassenen, en krijgen ook nog eens een lekkere maaltijd voorgezet.

Het pand

In de afgelopen jaren is er steeds gewerkt aan de verbetering van het pand van het naschools project door allerlei groepen uit Nederland, ook door Nunspeet. Er is een uitgebreid fotoprogramma beschikbaar waarin dit kan worden bekeken. U kunt daarvoor op de onderstaande link klikken: https://www.flickr.com/photos/ciganymisszio/sets/72157646193213501/

Samenwerken buiten de grenzen.

Om dit werk te kunnen doen, wordt er samengewerkt met anderen. Het werk in het project wordt gedaan door drie onderwijzeressen die door de opbrengsten van het oud-papier kunnen worden betaald. Het zijn enthousiaste mensen die een hele goede relatie met de kinderen hebben. Het project wordt geleid door Filep Szilard en zijn vrouw, hij is predikant in een naburig zigeunerdorpje. In Nederland wordt samengewerkt met Gipsy Mission Nederland. Er zit een vertegenwoordiging vanuit het taakveld Oost-Europa in het bestuur van deze organisatie. Voor wie daar eens kijken wil: http://www.gipsymission.nl/

Persoonlijk verhaal

Ottilia Rézműves komt uit een groot gezin van zeven kinderen. De oudste zoon is al getrouwd, maar hij woont ook nog in het ouderlijk huis en dat is een klein huis. Ze hebben vaak honger omdat de ouders alleen maar af en toe werken. Helaas zijn de ouders analfabeet en kunnen daarom geen werk krijgen. Het komt voor dat de klasgenootjes het meisje hun tussendoortje geven omdat er thuis geen brood is. Otillia: “Ik zit in de eerste klas. Ik vind het fijn om hier te zijn omdat ik hier mijn huiswerk kan doen, er is hier goede verwarming, en drie keer per week krijgen we een heerlijke warme lunch. Heel erg bedankt voor uw hulp\".

Oud papier containers bij de kerk

Elke 2e vrijdag van de maand van 9.00 – 17.00 uur staan containers voor oud papier op het plein bij de kerk en ook de daaropvolgende zaterdag van 9.00-12.00 uur. Uitzonderingen: in augustus staan ze er niet en in september op de 1e vrijdag en daaropvolgende zaterdag.

Oud papier en eventueel een kleine hoeveelheid karton ontvangen wij graag. Grote hoeveelheden karton – bedrijfsafval – kunnen wij niet accepteren. Dat kost ons namelijk geld. De opbrengst per maand wisselt, maar als de papierprijs hoog is, levert het ongeveer € 1.000 op. Geweldig dat het in onze ogen waardeloze oud papier met de hulp van een aantal vrijwilligers en de vele spaarders zoveel waarde krijgt. Blijft u meehelpen met verzamelen en/of brengen? \u2028U kunt ook schoon, (on)bruikbaar textiel inleveren in plastic zakken. Voor de kleding ontvangen wij elke maand zo’n € 60 à € 100.

Door uw oud papier en kleding stelt u 20 zigeunerkinderen in staat om onderwijs te volgen waardoor de cirkel van armoede en analfabetisme doorbroken wordt. Alle spaarders, brengers, ophalers, mannen bij de containers, heel hartelijk dank dat u meehelpt aan ons naschools programma voor zigeunerkinderen in Oost-Europa.

Contactpersoon voor het oud papier is Sake Tijsma, tel. 0341-256099.