MENU

Taakgroep Vieren

De taakgroep Vieren draagt zorg voor het organiseren, stimuleren en coördineren van alle erediensten. De taakgroep Vieren bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende onder haar ressorterende werkgroepen.

Voorzitter Gerda Kroon-Visscher erediensten@driestwegkerk.nl Secretaris Willeke de Boer erediensten@driestwegkerk.nl Penningmeester Goossen Plender penningmeestererediensten@driestwegkerk.nl

De taakgroep vieren heeft drie taakvelden onder zich:

1 Rond en in de erediensten

 • preekvoorziening@driestwegkerk.nl Corrie Jansen  
 • gastheer-gastvrouw@driestwegkerk.nl Gé Bijtelaar  
 • creche@driestwegkerk.nl Colinda Docter  
 • voorlezers@driestwegkerk.nl Annemieke Koopman  

2 Bijzondere diensten    

 • zomeravonddienst@driestwegkerk.nl Bert van de Bunte  
 • winteravonddienst@driestwegkerk.nl vacant  
 • themadiensten@driestwegkerk.nl vacant  
 • cantatediensten@driestwegkerk.nl Peter van Tol  
 • kindernevendienst@driestwegkerk.nl Marjolein van de Put  
 • tienernevendienst@driestwegkerk.nl Nicole Haze  
 • startzondag@driestwegkerk.nl Karin van den Berg  
 • schoolenkerk@driestwegkerk.nl Ruth Knevel  
 • aangepastediensten@driestwegkerk.nl Cobie Groothuis      

3 Muzikale en visuele ondersteuning    

 • organisten@driestwegkerk.nl Margje Beijert  
 • muziekgroep@driestwegkerk.nl Sanne Hoogendoorn  
 • beamerteam@driestwegkerk.nl Martin Smit  
 • Liturgisch bloemschikken Alie van de Nagel, telefoon 0341-256061

Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor kinderen tot de basisschoolleeftijd (circa 4 jaar). Deze wordt gehouden in zaal 5 van de kerk. Een is een vaste groep van medewerksters voor de crèche.

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddiensten wordt er elke week kindernevendienst gehouden voor groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Voor groep 7 en 8 is er elke 14 dagen basiscatechese. Deze begint op dezelfde tijd als de eredienst en vindt plaats in de Jeugdzaal. In de maanden juli en augustus is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m/ 4. In het kerkblad en via de zondagse nieuwsbrief wordt aangegeven welke groepen aan de beurt zijn.

Tienernevendienst

Eén keer per maand wordt er een tienernevendienst georganiseerd voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze dienst wordt gehouden in de Jeugdzaal en begint op dezelfde tijd als de eredienst. In de maanden juli en augustus is er geen tienernevendienst.

Aangepaste diensten

De interkerkelijke commissie organiseert acht maal per jaar aangepaste kerkdiensten in verschillende kerkgebouwen. Deze aangepaste diensten zijn bestemd voor alle gemeenteleden. Zie voor de aangepaste dienst in onze kerk het kerkblad of de zondagse nieuwsbrief.

Bijzondere avonddiensten

De zomeravonddiensten vinden plaats in de maanden juli en augustus. De winteravonddiensten vinden plaats in januari en februari. De themadiensten vinden plaats in de periode van september tot april. Op deze website vindt u hierover meer informatie.