MENU

Kerkenraad

Gemeentevisie

Als kerkenraad en leden van de Protestantse Gemeente van Nunspeet willen wij een  krachtige, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord en gericht op het Koninkrijk van God, daarbij

 • gedragen door de liefde van God de Vader,
 • gevoed door het evangelie van Jezus Christus,
 • geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest.
Kernwaarden waarmee wij  inhoud willen blijven geven  aan bovenstaande visie zijn voor ons:

 • verbondenheid met elkaar
 • dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving
 • verdraagzaamheid
 • gastvrijheid
 • een open communicatie met elkaar.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en laat zich bijstaan door 3 taakgroepen, t.w.:

 • Pastoraat
 • Vieren
 • Jeugd
De kerkenraad kent de volgende twee samenstellingen:

Moderamen:

 • Gerda Kroon (preses)
 • Gerrie de Jong (namens CvD)
 • Harald Jans (namens CvK)
 • Ds. F. W. Kuipers (predikant)
 • Riekie Ottens (scriba)
Kerkenraad
 
Ouderlingen/predikant/kerkelijk werker:

 • Gerda Kroon (preses) 
 • Harald Jans (vz Coll. v. Kerkrentmeesters) 
 • Ds. F.W. Kuipers (predikant) 
 • Marianne Nijland (vz taakgroep Jeugd) 
 • Jaap Morgenstern (taakgroep Pastoraat)
 • Nicole Haze (vz taakgroep Vieren) 
 • Riekie Ottens (scriba) 
 • Ton Hoogendoorn (vz taakgroep Pastoraat) 
 • Martin Smit (CvK)
 Ouderling rouw- en trouwdiensten (geen lid van GKR) 
Gerda Bijlstra 
 
Diakenen: 
 
 • Cobie Groothuis 
 • Gerrie de Jong (vz.) 
 • Ronnie Bosch (pen.) 
 • Harry v.d. Meer
 • Marjan de Man
 
Tweemaal per jaar wordt een gemeentevergadering gehouden, waar belangrijke onderwerpen worden voorgelegd, zodat de kerkenraad weet hoe de gemeente erover denkt alvorens een besluit te nemen. 
 
Er zijn heel veel gemeenteleden actief in onze gemeente en zij zetten zich in voor de taakgroepen, taakvelden, of in andere aandachtsgebieden. Zonder deze inzet kunnen we geen gemeente zijn.  
 
De kerkenraad heeft voor de komende jaren de volgende speerpunten voor ogen: 
 
 1. Meer aandacht voor de jongere generaties, jonge gezinnen, jeugd en jongeren. Onze jeugd is de toekomst van onze gemeente. 
 2. Meer aandacht voor geloofsverbondenheid, zowel in de eredienst (bezieling) als daarbuiten, zoals in het geloofsgesprek. 
 3. Meer aandacht voor een goede communicatie, waaronder social media. 
 4. De gemeente is missionair en diaconaal gericht en richt zich daarbij primair op dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving. 
 
Voor contact met de kerkenraad kunt u mailen naar: kerkenraad@driestwegkerk.nl.

U komt dan in contact met Riekie Ottens.