MENU

Vorming en toerusting

U kunt contact opnemen met de Vorming en Toerusting via: vormingentoerusting@driestwegkerk.nl. Interim voorzitter is Dick van Hemmen.

Het taakveld Vorming & Toerusting heeft als taak om zorg te dragen voor een aanbod van activiteiten dat kan bijdragen aan de leerbehoefte van de gemeente als geheel, dan wel individuele gemeenteleden.

Er is een min of meer vast patroon van activiteiten die we jaarlijks evalueren en aanpassen. 

Het taakveld Kerk en Israël is onderdeel van dit taakveld.

Een vast onderdeel is: Gesprekskring 'Bij de Bron'

Wat doen wij ?

Wij zoeken samen naar geloofsvertrouwen en troost in de blijde boodschap. Als u zich wilt laten inspireren door Bijbelse verhalen en beelden die kunnen raken en ontroeren, dan bent u van harte welkom. 

Wij komen steeds bijeen op de aangegeven woensdagmiddagen vanaf  14.30 uur tot omstreeks 16.00 uur.  Steeds in één van de zalen van de kerk.  

Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan deze kring, wilt u zich dan aanmelden bij de contactpersoon: Ben Brus, tel. 256586 of brusdrost@kpnmail.nl  U krijgt dan ruim van te voren de uitwerking van het thema aangereikt, dan kunt over het thema thuis al nadenken.   

Dit voorjaar komt de kring  bijeen op de volgende data:   

  1   februari     Schaduw als bescherming.

15   februari     Schuilen onder vleugels 

  1   maart         Op adem komen 

22   maart         Ik sta aan de deur en ik klop

  5   april           Trouw die reikt tot aan de wolken

19   april          Hemel en aarde verenigt te saam 

Iedereen  van harte welkom, mede namens Kees Hoogendoorn.