MENU

Taakgroep pastoraat

Het seizoen bevat voor de taakgroep Pastoraat weer veel mogelijkheden om de liefde van Christus uit te dragen in de contacten met gemeenteleden tijdens bezoekwerk, bijeenkomsten en diverse andere gelegenheden, zoals toevallige ontmoetingen, groot huisbezoek, koffie drinken na de dienst en dergelijke.

In het beleidsplan van onze gemeente staat: De basis van de pastorale zorg wordt gevormd door de onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden. Vanuit die basis zijn er in de gemeente ook mensen die een bijzondere taak hebben in het pastoraat: kringcontacten, pastoraal medewerkers, diakenen, ouderlingen en predikant.

We hopen dan ook het komende seizoen die onderlinge betrokkenheid te versterken. Met Gods hulp en de inzet van enthousiaste gemeenteleden die op één of andere manier bij het pastorale aspect van onze gemeente betrokken zijn, kunnen we veel voor onze gemeente betekenen.

Onze grootste wens en uitdaging is nog steeds dat er meer mensen betrokken zullen raken bij het pastoraat in onze gemeente, zowel in traditionele vormen als in nieuwere manieren waarop we dit samen vorm geven.


Organisatie

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in 10 secties met gemiddeld ongeveer 90 pastorale adressen per sectie. Een sectie is weer onderverdeeld in 5 kringen met gem. 20 pastorale adressen.

In elke kring functioneert (als het goed is) een kringcontact. Dit kringcontact regelt de coördinatie van een aantal administratieve taken (verspreiding kerkblad, actie kerkbalans, e.d.) en is vooral “de pastorale voelspriet”. Het kringcontact doet ook bezoekwerk bij o.a. ziekte, jubilea, e.d. Daarnaast is er in iedere sectie een pastoraal bezoeker, die namens de kerk aan een aantal afgesproken adressen bezoekt. Er zijn twee ouderlingen: een ‘vergader’ ouderling en tevens voorzitter van de taakgroep; en een ‘bezoek’ ouderling, die samen met de predikant en de kerkelijk werker gemeente - breed bezoeken aflegt. Iedere sectie heeft een diaken.


Belangrijke adressen

Ton Hoogendoorn (ouderling en voorzitter taakgroep), Nijverheidsweg 157, 8071 DG, Nunspeet (0341-253424)

Ds. Fokko Kuipers, Boterdijk 14A, 8072 DL, Nunspeet (0341-843392) ds.kuipers@ziggo.nl