MENU

Taakgroep pastoraat

Jaarlijks zoekt en creëert de taakgroep Pastoraat weer veel mogelijkheden om de liefde van Christus uit te dragen in de contacten met gemeenteleden tijdens bezoekwerk, bijeenkomsten en diverse andere gelegenheden, zoals toevallige ontmoetingen, groot huisbezoek, koffie drinken na de diensten en dergelijke.
 
In het beleidsplan van onze gemeente onderschrijven we dat ons Pastoraat vooral wordt vormgegeven door “Samen, in de naam van Jezus, om te zien naar elkaar”.
De onderlinge betrokkenheid op elkaar vormt een belangrijke basis voor ons gemeente zijn.
 
Vanuit die basis zijn er in de gemeente ook mensen die een bijzondere taak hebben in het pastoraat: Kringcontacten, pastorale medewerkers, diakenen, ouderlingen, bezoekmedewerkers en uiteraard de predikant.
Ons streven is om die onderlinge betrokkenheid te versterken. Met Gods hulp en de inzet van enthousiaste en betrokken gemeenteleden, die op één of andere manier een bijdrage leveren aan de pastorale zorg binnen onze gemeente, kunnen we, in Zijn naam, veel voor elkaar betekenen.
 
Ook binnen onze gemeente vindt er een verschuiving plaats van het traditionele bezoekpastoraat naar meer ontmoetingspastoraat, netwerkpastoraat en doelgroepenpastoraat. Hierbij vooral inspelend op de wensen van de mensen. Daaraan is onlosmakelijk de bewustwording van onze gemeenteleden verbonden, waarbij zij zelf een taak en verantwoordelijkheid hebben in het organiseren, bieden en vragen om pastorale aandacht.
 
Meedoen is daarbij een groot goed!


Organisatie

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in 10 secties met gemiddeld ongeveer 90 pastorale adressen per sectie. Een sectie is weer onderverdeeld in 5 kringen met gem. 20 pastorale adressen.

In elke kring functioneert (als het goed is) een kringcontact. Dit kringcontact regelt de coördinatie van een aantal administratieve taken (verspreiding kerkblad, actie kerkbalans, e.d.) en is vooral “de pastorale voelspriet”. Het kringcontact doet ook bezoekwerk bij o.a. ziekte, jubilea, e.d. Daarnaast is er in iedere sectie een pastoraal bezoeker, die namens de kerk aan een aantal afgesproken adressen bezoekt. Er zijn twee ouderlingen: een ‘vergader’ ouderling en tevens voorzitter van de taakgroep; en een ‘bezoek’ ouderling, die samen met de predikant en de kerkelijk werker gemeente - breed bezoeken aflegt. Iedere sectie heeft een diaken.


Belangrijke adressen

Ton Hoogendoorn (ouderling en voorzitter taakgroep), Nijverheidsweg 157, 8071 DG, Nunspeet (0341-253424)

Ds. Fokko Kuipers, Boterdijk 14A, 8072 DL, Nunspeet (0341-843392) ds.kuipers@ziggo.nl

Jaap Morgenstern, Beukenlaan 24, 8072 DJ  Nunspeet, (0341-257761)